Polskie 100 lat

Podczas XX Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, odbywającego się w Moskwie w lutym 1956 r., następca Stalina Nikita Chruszczow zaatakował swojego poprzednika, obciążając go odpowiedzialnością za dyktatorskie metody działania i straszliwy