Polskie 100 lat

Kościół stał się w latach wprowadzania systemu komunistycznego w Polsce wrogiem dla władzy narzuconej przez Związek Sowiecki. Film przedstawia politykę władz wobec Kościoła katolickiego, od umiarkowanej i dość liberalnej do restrykcyjnej i mającej na celu jego likwidację. Działalność Kościoła katolickiego zostaje ograniczona, a wielu księży, zakonnic i zakonników, a także biskupi uwięzieni. Punktem kulminacyjnym jest aresztowanie prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1953 roku. Po wydarzeniach w czerwcu 1956 roku i zmianie I sekretarza partii PZPR prymas zostaje uwolniony. Władze zapowiadają przywrócenie demokracji w Polsce i w konsekwencji właściwe relacje z Kościołem katolickim.