Polskie 100 lat

Po II wojnie światowej za granicami kraju znalazły się tysiące przedstawicieli elit politycznych, wojskowych, literackich, naukowych, artystycznych, sportowych oraz zwykłych emigrantów. Wielu Polaków, aresztowanych i wywiezionych z kraj