Polskie 100 lat

Wybuch pierwszej wojny światowej, w której skonfliktowani byli wszyscy zaborcy Polski stwarzał nową sytuację, która mogła doprowadzić do odzyskania Niepodległości. Roman Dmowski, przywódca Narodowej Demokracji miał nadzieję, że c