Polskie 100 lat

We wrześniu 1939 roku, z inicjatywy generała Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, utworzono Służbę Zwycięstwu Polski, w grudniu generał Władysław Sikorski rozwiązał ją i w jej miejsce powołał Związek Walki Zbrojnej z siedzibą w Paryżu. Pod nazwą Szare Szeregi podziemną działalność prowadziło harcerstwo. Środowiska bliskie sanacji powołały Tajną Organizację Wojskową oraz Organizację Orła Białego. Prawie wszystkie partie działające w podziemiu tworzyły swoje organizacje wojskowe, z których zdecydowana większość weszła w skład Armii Krajowej. Głównymi sposobami walki były sabotaż i dywersja. Szkolono wojsko, działały tajne wydawnictwa i tajne nauczanie. Polskie Państwo Podziemne to nie tylko wojenne dokonania ale i wielki niepodważalny kapitał moralny.