Polska z Miodkiem

Już w Kronice Długosza mamy nazwę Olsztyn. Czasem nazwa występowała jako Helsztyn, czy Holsztyn. Był też przez jakiś czas Olsztyn Nowym Miastem… A jak było z Koszalinem?