Polska z Miodkiem

Sanok to tzw. ponowiona nazwa, wywodząca się z nazwy rzecznej. Słowo to kryje w sobie przyrostek zdrabniający „ok”. Jaka jest natomiast etymologia wyrazu „san”?