Polska z Miodkiem

Przy ujściu Soły do Wisły leży stary gród Oświęcim. Czemu zawdzięcza swoją nazwę?