Polska z Miodkiem

Limanowa, Włoszczowa, Częstochowa, Warszawa... – nazwy tego rodzaju charakteryzują się rzeczownikowym lub przymiotnikowym typem odmiany i tylko od zwyczaju miejscowej ludności zależy, który z tych typów będzie wybrany.