Polska z Miodkiem

Skoro jest Stary Sącz, to dlaczego jest starosądecki?