Polska z Miodkiem

Każdy z nas uczył się już w szkole podstawowej o bitwie pod Cedynią. Co to za nazwa? Prof. Jan Miodek mówi, że interpretacja etymologiczna nie jest w tym przypadku do końca pewna. Niektórzy widzą tam podstawę „ced”, związaną z czasownikiem „cedzić”…