Polska z Miodkiem

Zduny to tzw. nazwa służebna, określająca zajęcie niegdysiejszych mieszkańców. Pochodzi od prasłowiańskiego „zdati”, czyli lepić coś z gliny, budować.