Polska z Miodkiem

Prof. Jan Miodek nie wyklucza, że pochodzenie nazw rzek Warta i Pilica jest przedsłowiańskie. Ma pewność, że Bug jest to nawiązanie to archaicznego, praindoeuropejskiego rdzenia beugh, znaczącego tyle co łuk, wygięcie. A skąd się wzięła Liswarta?