Polska z Miodkiem

Lublin, Lubiń, Lubań. W dawniejszych czasach funkcjonowało wiele nazw pochodzących od czasownika „lubić”. Dziś wywodzące się z tego pnia imiona wyszły z mody, ale pamiątką po tych czasach pozostają nazwy miejscowości.