Polska z Miodkiem

Ta seria nazw wiedzie nas albo do prasłowiańskiego czasownika suliti, czyli przyrzekać, obiecywać albo do prasłowiańskiego przymiotnika Suli, czyli możniejszy, lepszy. Ten źródłosłów odnosi się także do nazwisk – np. Sulima czy Su