Polska z historią w tle

–Na Sybir jechaliśmy bardzo długo. Około miesiąca, porozwozili nas po chatkach i oborach. Wszystkim kołchoźnikom mówili, że przywieźli ludojadów, polskich panów – ten okres położył się cieniem na całym ich późniejszym życiu. Przejmująca opowieść czterech sióstr, które przeszły piekło zsyłki na Syberię.