Polska z historią w tle

– Mój tatuś mówił mi, że w okresie wojny została tutaj w formie ocieplenia użyta żydowska Tora. Postanowiłem tę Torę odzyskać – mówi pan Karol Wierzejski właściciel domu, który dawniej znajdował się na terenie siedleckiego getta. Na ścianach pod wieloma warstwami tynku odkrył niezwykłe znalezisko: Torę ufundowaną niegdyś przez zamożnego lokalnego przedsiębiorcę Juliana Lewina, którego rodzinę pochłonęła wojna.