Polska z historią w tle

Przełęcz Dukielska to najniższa z karpackich przełęczy umożliwiająca przejście z północy Europy na południe ku Dolinie Panońskiej. Miejsce to zyskiwało więc, prócz handlowego, szczególne znaczenie strategiczne wielu zbrojnych konfliktów angażujących europejskie narody. To tędy wkraczały do polski wojska Macieja Korwina dążąc na wojnę z Kazimierzem Jagiellończykiem, tędy zdążali lisowczycy w drodze na Siedmiogród. To tu wreszcie wyrosły szańce konfederacji barskiej i tędy wkraczały do Polski wojska austriackiego zaborcy.