Polska z historią w tle

Piotrawin w woj. lubelskim ma tysiącletnią udokumentowaną historię. Malowniczo położona nad Wisłą wieś, z XV-wiecznym gotyckim kościołem, powiązana jest z żywotem św. Stanisława, legendą o wskrzeszeniu rycerza Piotrowina. W czasach nam bliższych, w 1914 roku, w pobliżu toczyły się walki między armiami rosyjską i austro-węgierską.