Polska 1050

Poprzez akt chrztu Polska przyjęła system wartości moralnych i społecznych, a język łaciński wpłynął na rozwój sądownictwa i szkolnictwa. Po roku 1000 w polskiej rzeczywistości powstały biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Kołobrzegu. P