Polska 1050

Czy chrzest Polski w 966 roku spowodował rozwój piśmiennictwa? Jaka była jego rola w rozwoju języka i literatury? Jaką w końcu rolę w tym procesie pełniły zakony?