Polska 1050

Od momentu przyjęcia chrztu, Kościół stał się jednym z najważniejszych fundamentów państwa polskiego. Struktury państwowe i kościelne wzajemnie się przenikały, co umacniało młode państwo. Przyjęcie religii chrześcijańskiej, a wraz z nią przekonania o autonomii osoby ludzkiej, wywarło ogromny wpływ na świadomość polityczną elit rządzących państwem polskim. To dzięki religii chrześcijańskiej i dzięki męczeństwu św. Wojciecha w polskich władzach zrodził się duch, który scalał kraj.