Polska 1050

Na skutek przyjęcia religii chrześcijańskiej w polskich elitach władzy zrodził się Duch, który uważał Polskę za dobro wspólne. Umiłowanie wolności i sprawiedliwości doprowadziło do tego, że przez wiele wieków Polska była jednym z