Polska 1050

Nieznane wydarzenia tysiącletniej historii Polski, ciekawe fakty i mało znane zdjęcia prastarych ziem Polski. A wszystko to z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Chrzest miał dla Polski decydujące znaczenie w każdym aspekcie życia: społecznego, państwowego, kulturalnego. Rozwój cywilizacji w naszym kraju zawdzięczamy właśnie chrześcijaństwu. Przyjęcie chrztu przez Mieszka I było najważniejszą decyzją w naszej historii i jej początkiem. Dla coraz większej liczby ludzi dzieje katolicyzmu są historią ignorancji, represji i stagnacji... W dzisiejszych czasach wiedza na temat ogromnych zasług Kościoła katolickiego i jego wkładu w kształtowanie naszej cywilizacji szybko przechodzi w niepamięć lub jest w ogóle nieobecna.  Autorzy programu oprowadzają widzów po tysiącletniej historii Polski w sposób ciekawy i uporządkowany. Zapraszamy na „Polska 1050”.