Polska 1050

Nieznane wydarzenia tysiącletniej historii Polski, ciekawe fakty i mało znane zdjęcia prastarych ziem Polski. A wszystko to z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Chrzest miał dla Polski decydujące znaczenie w każdym aspekcie życia: społecznego,