Politycy i polityka

Film powstały z okazji 25. rocznicy podpisania w Zgorzelcu „Układu między Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko- niemieckiej granicy państwowej” (tzw. układ zgorzelecki). Po