Poland In Undiscovered

Wejherowo zostało założone w 1643 przez polskiego wojewodę Jakuba Wejhera, prawa miejskie uzyskało natomiast siedem lat później. Położone w morzu wzgórz i jezior miasto w wyniku pierwszego rozbioru Polski włączone zostało do Prus, do Po