Poland In Undiscovered

Szczecinek to blisko 41-tysięczne miasto położone na pojezierzu. To początek polskiego szlaku jezior zachodnich. W XIV wieku książę pomorski Warcisław IV nadał mu prawa miejskie. Miasto ulokowano na prawie lubeckim w 1310 roku. Było to miasto rolnik&