Poland In Undiscovered

Na północnym krańcu województwa podlaskiego znajduje się miasto z blisko 70 tys. mieszkańców. Pojawiło się na mapie w XVII wieku i składało się z wielonarodowościowej społeczności. Suwałki, bo o tym mieście mowa, po dziś dzień za