Poland In Undiscovered

Historia, zabytki i położenie, to trzy kluczowe punkty podsumowujące Chęciny. To, co kiedyś było średniowieczną osadą stało się teraz miastem turystyki i rekreacji.