Poland In Undiscovered

Dzisiaj wyruszamy do Ostrowca Świętokrzyskiego. Według legendy szlachta często organizowała tutaj popularne zgromadzenia, które prawie zawsze kończyły się walkami i pojedynkami. Te ciężkie, ostre walki zainspirowały nazwę miasta. Dziś te kł&oa