Poland In Undiscovered

Cieszyn to graniczne miasto założone w IX wieku przez plemię słowiańskie. Granica z Czechami, która przebiega przez środek miasta utworzyła unikalny układ urbanistyczny. To w tym mieście znajduje się także jedna z najbardziej znanych budowli r