Poland In Undiscovered

Ciechanów na Mazowszu ma za sobą ciekawą historię, która pozostawiła w mieście prawdziwe skarby. W XIV wieku książęta mazowieccy rozpoczęli budowę zamku. Do dziż z warowni pozostały wieże i fragmenty murów. Tuż poza granicami miasta, w Gołotczyźnie, związanej z nazwiskiem pozytywistycznego publicysty Aleksandra Świętochowskiego, powstało Muzeum Szlachty Polskiej. W samym Ciechanowie znajduje się jeden z najciekawszych w formie zabytków techniki. Dawna wieża ciśnien mieści dziś Park Nauki Torus.