Poland In Undiscovered

Ciechanów na Mazowszu ma za sobą ciekawą historię, która pozostawiła w mieście prawdziwe skarby. W XIV wieku książęta mazowieccy rozpoczęli budowę zamku. Do dziż z warowni pozostały wieże i fragmenty murów. Tuż poza granicami mia