Poland In Undiscovered

Są w Polsce miejsca, które z pozoru mogą przenieść nas w inny czas. A z dzisiejszej perspektywy, ten czas wydaje się tajemniczy: z okazałymi ceglanymi zamkami czy romantycznymi trasami pociągów. Tak jest w przypadku, którego Bytowa sięgają średniowiecza.