Poland In Undiscovered

Cofnijmy się do przełomu XVI i XVII wieku, kiedy za przyczyną starego węgierskiego traktu handlowego, pojawiła się potrzeba wybudowania twierdzy i zamku. Choć przemieniony przez czas, konflikty i zniszczenia, jest to zamek nie do pokonania. Renesansowy zamek w Krasiczynie znajduje się w południowo-wschodniej Polsce, pomiędzy Sanokiem a Przemyślem. Na przestrzeni wieków był domem dla kilku rodzin szlacheckich, odwiedzanym przez wielu polskich królów.