Poland In Undiscovered

Nazwy miast często przywodzą na myśl pewne skojarzenia. Nie ulega wątpliwości, że nazwa dzisiejszego celu podróży inspiruje wyobrażenia o szlachetności, godności i trwałości. Łańcut jest stolicą powiatu łańcuckiego i jest domem dla ok. 18 tysięcy osób. Znaleziska archeologiczne potwierdzają zamieszkiwanie tych terenów jeszcze długo przed powstaniem miasta. Miasto zostało przyznane pierwszym właścicielom za służenie królowi polskiemu, Kazimierzowi III Wielkiemu, w 1349 roku.