Poland In Undiscovered

W odcinku piesza wycieczka po jednym z najpiękniejszych historycznych centrach Polski − warszawskiej Starówce. Choć Stara Warszawa uzyskała lokację miejską około 1300 roku to w wyniku znacznych zniszczeń podczas II wojny światowej i Pows