Poland In Undiscovered

Odwiedzamy niezwykłe miasto, z bogatą historią i silnie zakorzenioną lokalną kulturą. Jego mieszkańcy na co dzień posługują się własnym dialektem, w większości niezrozumiałym dla Polaków z pozostałych części kraju, ponadto nieustannie starają się o oficjalne uznanie go za język urzędowy. Co więcej, wielu zabrzan przyznaje, że górnictwo, będące w tym miejscu czymś więcej, niż tylko źródłem utrzymania, od lat kształtowało ich osobowość, mianując Zabrze miejscem innym, niż wszystkie pozostałe.