Poland In Undiscovered

Twierdza Przemyśl – potężny zespół obiektów obronnych, jedna z 200 wielkich fortyfikacji stałych istniejących w Europie w 1914 roku oraz trzecia co do wielkości na kontynencie. Wyróżnia się jednak wśród nich aż trzema oblężeniami oraz najdłuższym okresem oblężenia w oderwaniu od stałego rodzimego frontu.