Poland In Undiscovered

Niedaleko czeskiej granicy, na południe od stolicy województwa – Wrocławia, na obszarze zwanym Ziemią Kłodzką, znajduje się szczególne miejsce, z którego korzystali królowie, prezydenci, ale też zwykli ludzie. To Lądek-Zdrój – piękne dolnośląskie miasto i najstarsze uzdrowisko w Polsce.