Poland In Undiscovered

Wawel to wzgórze z wapieni, które powstało około 150 milionów lat temu. Znajduje się na wysokości 228 m. n. p. m. Leżąc nad Wisłą, był idealną przystanią dla ludzi przed wiekami. Już w VII wieku mieszkali tu Słowianie. Z upływem czasu Wawel stał się miejscem o królewskim znaczeniu. Chrzczono tu i koronowano przyszłych władców Polski. Wawelski zamek stał się symbolem, kojarzył się z prestiżem monarchów.