Polacy na morze

Pierwsze próby założenia przedsiębiorstw żeglugowych sięgają do roku 1919. Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Żeglugi Morskiej, to spółka żeglugowa utworzona przez przedstawicieli amerykańskiej Polonii. Została założona w 1919 roku w Nowym Jorku w celu utrzymywania morskich połączeń towarowych pomiędzy Nowym Jorkiem i Gdańskiem. Na samym początku zakupili 6 statków, które miały obsługiwać regularne połączenia z Gdańskiem. Otrzymała również koncesję od Rządu Polskiego. Liczono na to, że nastąpi fala powrotów do niepodległej ojczyzny, co pozwoli rozwinąć biznes.