Polacy na morze

Rybacy północnych Kaszub jeszcze w latach 20. tych ubiegłego wieku tworzyli zamkniętą społeczność, której życie i obyczaje ukształtowało zajęcie rybołówstwo. Doprowadzenie kolei, budowa Gdyni i napływ letników miały znaczą