Polacy na morze

„Z dniem 28 listopada 1918 roku rozkazuję utworzyć Marynarkę Polską...”. Po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą, naczelnik Państwa Józef Piłsudski tej treści dekretem powołał do życia Marynarkę Polską. W skład Flotylli Rzecznej, Oddziału Zapasowego Marynarzy i Batalionu Morskiego weszli marynarze z byłych flot zaborczych. 20 marca 1921 roku rozpoczął się Program Tymczasowego Kursu Instruktorskiego dla Oficerów w Toruniu, ponieważ nad polskim morzem brakowało wówczas wykształconej kadry na potrzeby marynarki wojennej.