Pojedynki stulecia

Władysław Reymont napisał w Ziemi Obiecanej: „Kto się mógł cały oddać jednej idei - niech się tym nie chwali, bo musiał mieć niewiele do oddania”. Sam autor odmawiał uczęszczania do szkół, często zmieniał zawody, miejsca zamieszkania, poszukiwał swojej drogi. Z kolei Antoni Słonimski łączył dwie epoki, angażował się politycznie. Nieustannie musiał się tłumaczyć ze swojego żydowskiego pochodzenia, jednak mimo to brylował wśród bohemy artystycznej i otwarcie wyrażał swoją miłość do ojczyzny. Co ich dzieli, co łączy? Nagrodzony Noblem za powieść „Chłopi” Reymont pisał w nurcie poetyki naturalistycznej, opisując szczegółowo otaczającą rzeczywistość z perspektywy obserwatora, przy tym sprawiając wrażenie laika, samouka, jednak nieprzeciętnie utalentowanego. Przeciwnie literat Słonimski: dramatopisarz, prozaik, felietonista, krytyk, który w swojej poezji dzieli się osobistymi przeżyciami dając wyraz swojego przywiązania do ojczyzny, mimo szykanowania ze względu na pochodzenia, a także kilkuletniej emigracji. O ich postawach życiowych i twórczości w programie mówić będą m.in. Krzysztof Zanussi, prof. Jadwiga Staniszkis i dr Łukasz Jasina.