Pojedynki stulecia

Spór toczy się między twórcami ciągle aktywnymi zawodowo: Marią Janion i Jarosławem Markiem Rymkiewiczem. Maria Janion jest badaczką, która ściągnęła romantyzm z pomnika i pokazała, że myślenie romantyczne to nie tylko domena jed