Poezja na każdy czas

Arkadiusz Janiczek, aktor serialu „Stulecie Winnych”, czyta wiersz Wisławy Szymborskiej pt.: „Na wieży Babel”. Wiersz znajduje się w kanonie lektur szkolnych dla klas VIII.