Poezja na każdy czas

Patryk Szwichtenberg, aktor serialu „Stulecie Winnych”, czyta wiersz Jana Twardowskiego pt.: „W klasie”. Wiersz znajduje się w kanonie lektur szkolnych dla klasy IV.