Poezja na każdy czas

Arkadiusz Janiczek, aktor serialu „Stulecie Winnych”, czyta wiersz Ignacego Krasickiego pt.: „Kruk i lis”. Wiersz znajduje się w kanonie lektur szkolnych dla klas V.