Poezja na każdy czas

Arkadiusz Janiczek, aktor serialu „Stulecie Winnych”, czyta wiersz Brunona Jasieńskiego pt.: „But w butonierce”. Wiersz znajduje się w kanonie lektur szkolnych dla klas II LO.