Poezja na każdy czas

Arkadiusz Janiczek, aktor serialu „Stulecie Winnych”, czyta wiersz Józefa Wybickiego pt.: „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”. Wiersz znajduje się w kanonie lektur szkolnych dla klas I LO.